เที่ยวฮ่องกงกันไม๊ Hongkong นองปิง หนีความวุ่นวายไปขึ้นกระเช้าไหว้พระใหญ่ Ngong Ping กับวิว 360 องศา เที่ยวชมซุ้มประตู Po Lin Monastery, องค์พระใหญ่ The Big Buddha, เสาไม้ Wisdom Path…