ไม่มีรถ แต่เสร่อไปเกาะช้าง ก็เราไม่มีรถ แต่มีเงิน(อยู่จิ๊ดนึง) แต่เสือกอยากไปเที่ยวเกาะ ที่มันไกลกว่าเกาะล้าน(บ้านหลังที่2 ที่หลับตายังไปถูก) เลยเลือกไปเกาะช้างเพราะไม่ได้ไปมานานนนนนนนน นานนนน   ทำไงดี รถก็ไม่มี ชวนเพื่อนก็ไม่มีใครไป ขนาดหลอกว่าจะออกค่าน้ำมันที่แสนจะแพงให้ก็ยังไม่สนใจ ต้องกลับมาใช้วิธี ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ระหว่างที่หาวิธีไปก็เผอิญไปเจอ แพคเกจเดินทางกทม-เกาะช้าง ของบริษัทบุญศิริเรือเร็ว ราคาเที่ยวละ…