เกาะกูด เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ มีทรัพยากรณ์ที่อุดมสมบูรณ์ ลักษณะของเกาะ เป็นที่ภูเขามีที่ราบสันเขา และเป็นต้นกำเนิดของธารน้ำและน้ำตก สภาพอากาศ อากาศ ร้อนชื้น เกาะกูด อยู่ในพื้นที่จ.ตราด มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี สำหรับท่านใดที่วางแผนจะไปเที่ยว เกาะกูด  ควรศึกษาสภาพอากาศ เพื่อที่จะไม่พลาดทริปดีๆ ช่วงที่เหมาะสมแก่การเที่ยวเกาะกูด อยู่ในช่วงเดือน…